Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022

Gösterim: 498

Stratejik Hedefler

EĞİTİM
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Beslenme ve Diyetetik öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.


ARAŞTIRMA 
Araştırma altyapısını güçlendirerek, nitelikli bilimsel yayınları artırmak ve toplumsal faydaya dönüştürmek.


TOPLUMSAL GELİŞİM
Kamusal ve özel sağlık kuruluşları ile bölge halkına Beslenme ve Diyetetik alanında yarar sağlayacak projeler yürütmek.


STRATEJİK ARAŞTIRMA KONULARI
Araştırma konularını yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak belirlemek.

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARIYLA UYUMLULUK
Üniversitemizin stratejik hedefleri ve temel değerleri ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uyumluluğu.