27 Ocak 2022

Gösterim: 275

Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Kevser TARI SELÇUK

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KUNDURACI

Öğr. Gör. Kübra Damla EKENCİ

Araş. Gör. Nursel ŞAHİN